Emeklilerin Bayram İkramiyesi Mecliste Kabul Edildi!

Hükümet Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin düzenleme para cezaları vergi prim borçları yapılandırmaları emeklilere yılda iki kez uygulanacak bayram ikramiyesi gibi bazı düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

11-05-2018


 

Hükümet Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin düzenleme para cezaları vergi prim borçları yapılandırmaları emeklilere yılda iki kez uygulanacak bayram ikramiyesi gibi bazı düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre sayıları milyonları bulan emekliler bayram ikramiyesini Haziran ayı başında alacaklar. 31 Mart 2018 tarihi itibari ile idari para cezası kesinleşmemiş olanlar yapılandırma imkanından yararlanacaklar.

Yeniden yapılandırılabilecek cezalar şu şekilde oldu.

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

31 Mart 2018’den önce Karayolları kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler kanunu, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo-TV yayınları kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Askerlik Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,

 Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, ilgili kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları,  İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı, 

31 Mart 2018 tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ya bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ancak ödenmemiş olan 2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları; Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve eğitime katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı alacakları; il özel idarelerinin takip ettiği, ödenmemiş asli ve fer'i amme alacakları gibi borçlar yapılandırılabilecek.

Yasanın belirlediği uygulamalar arasında Belediyelere olan borçlarda 31 Mart 2018 Tarihi itibari ile önceki dönemlere ilişkin vergi ve gecikme cezaları ile faizleri, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarıyla bunlara bağlı fer’i alacakları ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları yapılandırma kapsamında olacak. Kanunla Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’a bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş alacaklara ilişkin düzenleme de yapılıyor. Düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; vergiler ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar yapılandırılacak.


İlginizi çekebilecek diğer haberler

  Hava Durumu


ISTANBUL

  Yazarlar

Hakan OKUYAN

Hakan OKUYAN

Adaylar ve Hedefler
Mevlüt KARAKAYA

Mevlüt KARAKAYA

Ramazan Ayı ve Siyaset

Köşe yazılarının tüm adli sorumluluğu yazarına aittir.

  Gazetelerimiz